WŁODZIMIERZ MATUSZAK

Facebook

 

Prośby o autograf oraz korespondencję prosimy kierować na następujący adres:

 

Włodzimierz Matuszak
Skrytka pocztowa nr 438
00-950 Warszawa

 

Do próśb o autograf prosimy dołączyć zaadresowaną do siebie kopertę zwrotną z naklejonym znaczkiem o odpowiednim nominale. Ze względu na ogromną ilość takich próśb możemy odpowiedzieć wyłącznie na te, które spełniają powyższe warunki.